Chính sách cookie

Cookie là những tập tin nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của người dùng khi truy cập vào trang web. Chúng giúp các trang web nhớ và phân biệt người dùng, cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và cải thiện dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie - cookie cần thiết và cookie không cần thiết. Cookie cần thiết là những cookie cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và cung cấp các tính năng cơ bản. Cookie không cần thiết là những cookie không bắt buộc và được sử dụng để thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với trang web.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây trên trang web của mình:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và không thể bị tắt trong hệ thống. Chúng bao gồm những cookie để lưu trữ sự đồng bộ bảng điều khiển, phản hồi của người dùng và quyền truy cập vào tài khoản.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích bên thứ ba như Google Analytics để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Cookie chức năng: Cookie chức năng cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn của người dùng và cung cấp các tính năng cá nhân hóa, như ngôn ngữ được chọn hoặc khu vực định vị.

3. Quản lý và từ chối cookie

Người dùng có thể quản lý và từ chối việc sử dụng cookie bằng cách thay đổi thiết lập trình duyệt. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web. Đối với các hướng dẫn chi tiết về quản lý cookie, người dùng nên kiểm tra trình duyệt mà họ đang sử dụng.