Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng thông qua các biểu mẫu trên trang web. Điều này bao gồm thông tin như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích liên lạc và cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân từ người dùng, nhằm phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng.

  • Các thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong một môi trường an toàn và không được tiết lộ cho bên thứ ba.
  • Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của người dùng hoặc khi có yêu cầu bởi pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân khi không còn cần thiết cho mục đích ban đầu hoặc theo yêu cầu của người dùng.

3. Quyền và lựa chọn của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp lựa chọn cho người dùng chỉ được nhận thông tin từ chúng tôi trong những lĩnh vực mà họ quan tâm.