Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web y6-casino.click!

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và thông tin được hiển thị trên trang web này thuộc sở hữu của y6-casino.click và được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc tiếp thị bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ trang web này mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

2. Trách nhiệm cá nhân

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng trang web này và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của bạn tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành.

Bạn không được sử dụng trang web này để gửi, đăng, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm luật pháp hoặc có thể gây hại đến hệ thống hoặc dữ liệu của trang web.

3. Quyền giới hạn

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế truy cập của bạn vào trang web này vào bất kỳ lúc nào mà chúng tôi cho là hợp lý, mà không cần thông báo trước.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này luôn hoạt động không gián đoạn hoặc không chứa lỗi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung của các trang web bên ngoài mà trang web này liên kết đến.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.